Twój profesjonalny Partner w sprawach rodzinnych i rozwodowych!

Jeżeli zależy Ci na sprawnej i szybkiej formie przeprowadzenia rozwodu, wystarczy, że wypełnisz nasz formularz zgłoszeniowy online! Odpowiadając na nasze pytania natychmiast będziemy mogli się z Tobą skontaktować informując o możliwie najszybszym czasie rozwodu.

Rozwód z mediacjami

Omówienie spraw spornych poprzez mediatora online co skraca czas rozpraw nawet do jednej co redukuje koszty i czas rozwodu do minimum.

Plan rodzicielski

Pomoc przy ustaleniu szczegółów dotyczących obowiązków rodzicielskich.

Zgodny rozwód

Tani rozwód ze wspólnym reprezentantem prawnym dla ułożonych par.

Czy to już na pewno koniec?

Jeśli czujesz niepewność związaną z obecnym życiem małżeńskim, sprawdź czy na pewno jest możliwe porozumienie i dogadanie w drażliwych kwestiach. Skorzystaj z naszych ekspertów online i zgłoś swoje wątpliwości bez żadnych zobowiązań. Natychmiast je przeanalizujemy i zwrócimy się z poradą dalszego postępowania.

Separacja

Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłankami separacji jest zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza zerwanie wszelkich więzów łączących małżonków tj. duchowych (emocjonalnych), gospodarczych oraz fizycznych.

Separacja to bardzo specyficzny i czasem trudny etap w małżeństwie, z którym jednak wiąże się oczekiwanie, że będzie ona zmierzać do pojednania się małżonków.

Służy ona weryfikacji pewnych założeń i dokonaniu przemyśleń oraz ocenie dalszych perspektyw na życie w związku. Większość ludzi w tym czasie stara się odpocząć od trudności, próbuje przeanalizować spraw i odpowiedzieć sobie na wiele pytań oraz wyobrazić sobie możliwość pogodzenie wcześniej niezadowalających, bądź trudnych kwestii wspólnego życia z partnerem.

Na niektóre pytania sami nie będziemy chcieli sobie odpowiedzieć i wolimy dowiedzieć się czasem (najgorszej) prawdy od partnera. Rozmowa w takich momentach nie należy do łatwych. Dlatego zawsze można sięgnąć wsparcia mediatora: zadając mu pytania, które nas frapują, zlecając mu jednocześnie uzyskanie informacji zwrotnej od drugiej „połówki”.

W ten sposób nie tylko możemy wiele wyjaśnić, ale również zrozumieć to, co jest niezrozumiałe u drugiej strony. Być może mediator będzie mógł pomóc a nawet naprawić sytuacje, jeśli obie osoby dojdą do wniosku, że warto spróbować.

Plusy rozwodu online

Wygoda zamiast stresu

Wnosząc sprawę online gwarantujesz sobie przede wszystkim wygodę. Nie musisz jeździć na spotkania zwalniając się z pracy, bądź tracąc swój wolny dzień. Gdziekolwiek masz dostęp do internetu wnosisz swoja sprawę, która jeszcze w ten sam dzień podejmujemy. Klik i po sprawie. Oczywiście zawsze możemy się umówić na rozmowę telefoniczną lub osobistą, ale po co tracić czas jeśli pewnie rzeczy można zrobić wygodniej.

Dyskrecja

Moment rozwodu nie należy do najprostszych i najmilszych. Często jest to tez delikatny temat i nie chcemy, aby inni o nim wiedzieli, bądź o nas mówili. Właśnie dlatego zgłoszenie do nas to gwarancja najwyższej dyskrecji. Nie trzeba jeździć na spotkania i tłumaczyć się po co odwiedza się kancelarie prawne. Wystarczy się zgłosić i ustalić dalszy kontakt mailowy, bądź telefoniczny lub wyznaczyć spotkanie z nami w dowolnym wygodnym miejscu.

W całej Polsce

Zgłaszając się do nas otrzymujesz opiekę w całej Polsce. Nie ważne, czy mieszkasz w Rzeszowie na południu kraju czy w Kołobrzegu na północy – działamy w całej Polsce i każdy może skorzystać z naszej pomocy.

Rozwód

Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można żądać orzeczenia przez Sąd rozwodu jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Wspólne pożycie stron stanowi swoistą wspólnotę małżeńską. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza ustanie wszystkich więzi, tj. emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Trwałość rozkładu oznacza natomiast, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi (por. J. Winiarz, Prawo, s. 130).

Wskazać należy, że spełnienie przez małżonków pozytywnych przesłanek rozwodu czasem nie jest wystarczające. Bowiem na podstawie art. 56 § 2 KRO orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nadto rozwód nie jest też dopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sprawy rozwodowe należą do tego rodzaju spraw, w których bardzo często górę biorą emocje. Dlatego też, tak istotne jest podjęcie przez małżonków działań zmierzających do wypracowania najbardziej korzystnego dla nich rozwiązania.

Często zadawane pytania

Jakie kwestie najlepiej ustalić przed wniesieniem sprawy do Sądu, aby obniżyć maksymalnie koszt i czas trwania procesu o rozwód
  • Rodzicielski plan wychowawczy zawierający ustalenie kwestii sprawowania opieki i kontaktów z dziećmi, alimentacji;
  • Podział majątku
Skorzystaj z bezsadu.pl i wypracuj wspólnie z nami porozumienie co do tych dwóch kwestii, tak aby doprowadzić do najkorzystniejszego czasowo i kosztowo rozwiązania. W ten sposób możesz ograniczyć również ilość spotkań w salach sądowych oraz powoływanie świadków.
Polskie prawo nie wprowadza ustawowego obowiązku korzystania z usług prawniczych, jednak w praktyce jest to wszędzie zalecane. Prawnik, jako profesjonalny pełnomocnik ma doświadczenie i wie jakie dokumenty będą niezbędne w sprawie. Ponadto wnoszone do sądu pisma procesowe takie jak pozew, odpowiedź na pozew oraz dalsze pisma procesowe w sprawie zgodnie z procedurą cywilną muszą spełniać wszelkie wymaganie formalne przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Nadto prawnicy prowadząc sprawę zobowiązani są do opieki nad klientem, wyszukania klientom najbardziej korzystnych rozwiązań w zależności od okoliczności sprawy i stanu faktycznego, sprawdzenia zgodności decyzji rozwodowej z obowiązującymi przepisami, czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu sądowego.

To tylko niektóre korzyści jakie przynosi pomoc i opieka profesjonalnego pełnomocnika.

Dzięki odpowiednio prowadzącym sprawę prawnikom, bardzo często prawnicy są wsparciem dla swoich klientów, pomagają swoim klientom przejść przez ten trudny dla nich czas. Natomiast klienci gwarantują sobie minimum stresu.

Długość trwania procesu o rozwód jest różny, od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Wszystko to zależy od tego jak szybko stronom uda się wypracować się wspólne stanowisko, tak aby Sąd mógł wydać orzeczenie w sprawie w oparciu o przeprowadzone w trakcie postępowania dowody. Wskazać należy, że w przypadku złożenia pozwu odpowiadającego wymaganiom formalnym Sąd doręcza następnie pozew stronie pozwanej, której jednocześnie wyznacza termin do złożenia odpowiedzi na pozew. Na pierwszy termin rozprawy strony czekają kilka miesięcy – średnio 3-4 miesiące. Ponadto bardzo rzadko dochodzi do zakończenia postępowania na pierwszym terminie, a z kolei kolejne terminy rozpraw wyznaczane są przez Sąd średnio w odstępach czasu 1-2 miesięcy.
Najprostszym sposobem na sprawne i szybkie przeprowadzenie rozwodu jest wypełnienie formularza, następnie szybkie przejście do procedury, kontakt z naszej strony bez potrzeby umawiania się na spotkanie i oczekiwania na wolny termin, wspólne wypracowanie stanowisk, szybkie złożenia pozwu w sądzie.
Na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 i 2 opłata sądowa w sprawach o rozwód i separację wynosi 600 zł.

Jednakże koszt ten można obniżyć o połowę, bowiem zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd, po uprawomocnieniu się wyroku, z urzędu zwraca połowę opłaty sądowej uiszczonej od pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie.

Co zyskujesz korzystając z naszych usług

Dyskretna i wygodna forma

 

Natychmiastowe przygotowanie dokumentów i wniesienie sprawy do sądu za klientów – nawet w ten sam dzień

Brak kosztów wizyt i spotkań doradczych

Nie trzeba sobie rezerwować czasu na jeżdżenie na spotkania do kancelarii

 

Już tego samego dnia osobisty prawnik zaczyna się zajmować się Twoją sprawą

 

Natychmiastowa informacja zwrotna o kosztach które można rozłożyć na raty

Kontakt

Instytut Mediacji in media res

Adres ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
Telefon stacjonanry (+48) 22 378 92 93
Telefon komórkowy (+48) 792 323 777
Email kontakt@bezsadu.pl

Usługa pod auspicjami
www.instytutmediacji.com.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości